Chirurgia stomatologiczna

Nas gabinet jest w pełni przygotowany do realizacji wielu rozmaitych procedur z zakresu stomatologii. W większości przypadków nasze działania skupione są na tym, aby pacjenci odzyskali biały, pełny i zdrowy uśmiech. Jednak podejmujemy się również czynności, których celem jest wyeliminowanie szkód wywołanych przez czynniki chorobowe przy użyciu inwazyjnych metod. Tym właśnie zajmujemy się ramach jednej z naszych specjalności, jaką jest chirurgia stomatologiczna.

Czym zajmuje się chirurgia stomatologiczna?

Chirurgia stomatologiczna obejmuje zabiegi związane przede wszystkim z usuwaniem ogniska chorobowego powstałego w wyniku zaawansowanej próchnicy oraz działania mające na celu przygotowania pacjenta do leczenia protetycznego lub periodontologicznego. W jej zakres wchodzą również procedury stomatologiczne takie jak m.in. odsłanianie zębów zatrzymanych, resekcje wierzchołków korzeni, hemisekcje (usuwanie jednego korzenia w zębach wielokorzeniowych), czy eliminacje przyczyn i skutków stanów zapalnych błony śluzowej.

Ekstrakcje zęba

Obecnie stosowanym technologie dentystyczne daję znacznie szersze możliwości w zakresie leczenia zębów, które weszły nawet w zaawansowane stadium próchnicy. Choć wysiłki współczesnej stomatologii zogniskowane są na jak najdłuższym zachowaniu naturalnego uzębienia pacjentów, to wciąż istnieją przypadki, w których koniecznością jest usunięcie chorych zębów. Chcąc zminimalizować stres i niedogodności, jakie towarzyszą temu działaniu, ekstrakcję, czyli  zabieg usunięcia zęba, wykonujemy z zastosowaniem znieczulenia miejscowego – w trakcie działania leku pacjent nie odczuwa bólu, a jedynie ucisk w operowanym miejscu.

Jak przebiega proces ekstrakcji?

Stomatolog po tym, jak poda znieczulenie, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi zrywa więzadło okrężne, które okala ząb. Następnym krokiem jest zwichnięcie zęba za pomocą kleszczy i wyciągnięcie go z jamy ustnej. Jednak to nie koniec – powstałą ranę (tzw. zębodół) należy dodatkowo dokładnie oczyścić z fragmentów kości lub rozkruszonego zęba, które ewentualnie w nim pozostały. Wyłyżeczkowaną ranę należy przykryć gazikiem, którą pacjent powinien zaciskać w jamie ustnej przez ok. 20 minut, tamując krwawienie.

Ekstrakcja zębów ósmych

W naszym gabinecie podejmujemy się także zabiegu ekstrakcji zęba ósmego, częściowo lub całkowicie zatrzymanego. Do przyczyn usunięcia zęba mądrości może należeć próchnica, zapalenie dziąsła oraz przygotowanie do leczenia ortodontycznego lub protetycznego. Zanim dojdzie do zabiegu, należy wykonać zdjęcie RTG zębów. Na podstawie pantomogramu stomatolog jest w stanie ocenić czy ,,ósemki’’ wymagają standardowej ekstrakcji czy usunięcia metodą mikroskopową.