Skip to content

kontakt@mddental.pl

poniedziałek - piątek: 08:00-20:00

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza to dział stomatologii poświęcony przede wszystkim leczeniu najpowszechniejszej choroby uzębienia, czyli próchnicy. W naszych gabinecie zajmujemy się zapobieganiem oraz leczeniem zarówno niewielkich zmian próchniczych, jak i zaawansowanej próchnicy docierającej do miazgi zęba. Zależnie od etapu rozwoju choroby stosujemy metody takie borowanie i wypełnianie ubytków oraz leczenie kanałowe.

 

Próchnica przyczyny powstawania

Próchnica, to choroba powstająca na skutek działania bakterii, które powodują demineralizacje szkliw, co w efekcie, w przypadku braku wczesnego wykrycia, prowadzi do niszczenia zębiny i powstawania dziur. Duży wpływ na rozwój próchnicy mają również cukry, szczególnie te zawarte w słodyczach lub słodzonych produktach. Sacharoza, Fruktoza i Glukoza stanowią świetną pożywkę dla bakterii, które wytwarzają z nich kwasy – obniżające ph w jamie ustnej, co z kolei przyczynia się do niszczenia zębów.

Objawy

W początkowym stadium próchnica może być kompletnie niezauważalna. W przypadku, gdy brązowe plamy pokrywają jedynie szkliwo zęba, brak jest jakichkolwiek dolegliwości bólowych, a pacjent dowiaduje się o problemie dopiero w trakcie okresowej kontroli.

W przypadku, kiedy zmiany nie zostaną zidentyfikowane odpowiednio wcześnie, może to mieć mniej przyjemne następstwa. Na następnym etapie rozwoju próchnica oprócz szkliwa obejmuje bowiem także zębinę, co skutkuje nawracającym bólem, który najczęściej objawia się po spożyciu słodkich, zimnych lub gorących pokarmów. Jeśli odpowiednie działania zamierzające do usunięcia skutków choroby nie zostaną podjęte również wówczas, choroba wchodzi w stadium zaawansowane. Do jego symptomów można zaliczyć duży ból oraz łatwo dostrzegalne zniszczenie zębów, co jest efektem tego, że próchnica dotarła aż do miazgi zębowej.

Borowanie i leczenie kanałowe – Zabiegi

O ile zmiany zwiastujące rozwój bakterii nie zostaną wyeliminowane w odpowiednim czasie poprzez profilaktyczne metody, polegające na oczyszczeniu i zabezpieczeniu zębów, to wtedy zachodzi konieczność przeprowadzania odpowiednich zabiegów takich jak borowanie i leczenie kanałowe. W naszym gabinecie jesteśmy w stanie udzielić pomocy osobom cierpiącym na każde stadium rozwoju próchnicy.

Borowanie i wypełnianie ubytków

Dziury w zębach to ubytki w zębinie wywołane próchnicą, które nie ulegają regeneracji. Dlatego tym istotniejsze jest podjęcie odpowiednich kroków, które zapobiegną rozwojowi choroby. Im wcześniej się je podejmie, tym lepiej. Osobom, u których wykryjemy ubytki, oferujemy ich uzupełnienie, co powstrzyma rozwój próchnicy i przywróci zębom naturalny wygląd. W tym celu przeprowadzamy zabieg borowania, czyli usunięcia zmian chorobowych, a następnie natychmiastową odbudowę zęba poprzez zastosowanie wypełnień światłoutwardzalnych – tzw. plomb.

Leczenie kanałowe

Kiedy zgłaszają się do nas pacjenci, u których próchnica weszła w zaawansowane stadium, to zalecamy im leczenie kanałowe. Zabieg ten polega na usunięciu objętej próchnicą miazgi z wnętrza zęba pod znieczuleniem. W celu zabezpieczenia zęba przed infekcją, miejsca po usuniętej miazdze podawane są dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów, a następnie zabezpieczane poprzez szczelne wypełnienie przy użyciu materiałów pochodzenia naturalnego. Zastosowanie biozgodnych materiałów sprawia, że nie będą one w żaden sposób negatywnie oddziaływać na organizm pacjenta.

W najbardziej drastycznych przypadkach, gdy zęba nie da się odratować – pozostaje ekstrakcja, czyli usunięcie zęba, również z zastosowaniem znieczulenia.